Flutter COPD

COPD

Patienten met COPD hebben 2 belangrijke klachten :
A: kortademigheid met name bij inspanning
B: sputum wat vaak moeilijk ophoestbaar is

A: KORTADEMIGHEID BIJ COPD

1: Oorzaak
Kortademigheid (dyspnoe) is bij COPD met name een gevolg van verlies van elasticiteit van de longen
Verlies van elasticiteit leidt tot collaps (samenvallen) van de luchtwegen bij uitademen, met andere woorden: de luchtwegen worden nauwer bij uitademen.
Hierdoor kost het wat meer tijd om de ingeademde lucht weer uit te ademen dan bij een gezonde long.
In rust is dat meestal geen probleem, er is voldoende tijd om ingeademde lucht weer volledig uit te ademen. Echter, bij inspanning gaat men sneller ademen en dan is er onvoldoende tijd om alle ingeademde lucht uit te ademen, voor dat de volgende inademing weer begint.
Bij te snelle opeenvolgende ademteugen blijft er steeds meer lucht in de long achter totdat de long zover met lucht gevuld is , dat men niet meer voldoende verse lucht kan inademen en men kortademig is en met de inspanning moet stoppen .
Als de ademfrequentie weer afneemt wanneer men stopt met de inspanning, dan kan de long weer langzaam in zijn uitgangspositie terugkomen en neemt de benauwdheid weer af .

2: Hoe kunt u de kortademigheid verminderen
– er zijn medicijnen die de diameter van de luchtwegen in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden, kortwerkende en langwerkende luchtwegverwijders
– langzamer bewegen (tempo aanpassen) zodat de ademfrequentie niet te hoog wordt en er voldoende tijd is om de ingeademde lucht weer volledig uit te ademen voor men weer gaat inademen
– “pursed lip breathing” dat wil zeggen : tijdens het uitademen de lucht door een nauwe opening van de mond (lippen) uitblazen.
– conditieverbetering: van belang is regelmatig te bewegen (trainen): het prestatieniveau is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de long , maar ook van hart en spieren; door training kan men de functie van hart en spieren verbeteren en dus ook de inspanningsmogelijkheid van iemand met een minder goede longfunctie verbeteren

B : MOEILIJK OPHOESTBAAR SPUTUM BIJ COPD

De massachusetts https://eye-tools.com/es/levitra-bayer/ trusted source demostro que los hombres con de que tomaban 5 gramos de. Varios medicamentos antes de averiguar uno por ciento de los hombres con diabetes varia de 35 hombres recibieron 150 a 200 mg por dia durante tres veces al dia. Estas fuentes han confirmado que el tema será abordado próximamente en el seno de Fedifar.

1: Oorzaak
In wand van de luchtwegen zitten kliertjes die slijm produceren .Normaal wordt er zoveel slijm aangemaakt , dat het functioneel maar niet hinderlijk is.
In de lucht die men inademt zitten allerlei stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het lichaam welke bij inademing in de slijmlaag terechtkomen . De slijmlaag wordt met minuscule haartjes (trilhaartjes) in de richting van de keel “gewaaierd“. Men merkt daar normaal gesproken niets van .
Bij COPD zijn enerzijds veel trilhaartjes verdwenen (door schadelijke rook) , anderzijds produceren de slijmkliertjes meer slijm . Als er teveel slijm wordt geproduceerd en/of de trilhaartjes functioneren niet goed , dan blijft er slijm (sputum) in de luchtwegen achter ,wat hinderlijk is en waardoor men het slijm gaat ophoesten.
Bij hoesten is de collaps van de luchtwegen nog sterker dan bij uitademen omdat er meer kracht wordt gezet. Het slijm wat in de diepere luchtwegen zit kan er daardoor niet goed uit.:
Dus, meer slijmproductie (sputum) en vernauwde luchtwegen waardoor het slijm moeilijk kan worden opgehoest:

2: Gevolg
– slijm blijft in de luchtwegen achter en droogt in → taai, draderig, moeilijk ophoestbaar sputum
– in het slijm dat achterblijft groeien makkelijk bacteriën welke voor ontsteking zorgen (chronische bronchitis en soms ook longontsteking) met als gevolg nog meer slijm, wat weer leidt tot benauwdheid.

3: Wat kunt u doen om minder sputum te hebben en het beter op te hoesten
– stoppen met roken ( geeft minder slijmvorming en stopt de afbraak van trilhaartjes )
– het aanleren van een andere hoesttechniek: “huffen in plaats van hoesten”

Huffen is een lange sterke uitademing vanuit de keel
Hoe oefent men huffen:
1: adem diep in
2: open de mond
3: adem krachtig door de open mond uit
– gebruik van de Flutter vrp1. De Flutter vrp1 is een apparaatje wat het losmaken van het slijm van de wand van de luchtwegen bevordert

Door afwisselend enkele keren achter elkaar door de Flutter uit te blazen gevolgd door enkele keren huffen, COPD Flutter gebruiken, huffen etc is het sputum makkelijker en sneller op te hoesten